Kreativa lösningar på strategiska utmaningar

Väl­kom­men till kom­mu­ni­ka­tions­by­rån Infobahn

Strategiska kre­a­tö­rer med stor pas­sion för hant­ver­ket och genu­int enga­ge­mang för våra kun­ders affär och utmaningar

Vill du arbeta med supers­nälla, supers­marta män­ni­skor som lovar att all­tid se det stora i det lilla och det möj­liga i det omöj­liga? Ja, det vill du såklart! At vero eos et accu­samus et iusto odio dig­nis­si­mos duci­mus qui blandi­tiis prae­sen­tium volup­ta­tum dele­niti atque cor­rupti quos dolo­res et quas molestias excep­turi sint occaecati cupi­di­tate non pro­vi­dent, simi­li­que sunt in culpa qui offi­cia dese­runt mol­li­tia animi, id est labo­rum et dolo­rum fuga. Et harum qui­dem rerum faci­lis est et expe­dita distinctio. 

Vi erbju­der föl­jande tjänster:

Stra­tegi
Varu­mär­kes­stra­tegi, Designstrategi,Omvärld/insikter, Affärsstrategi

Koncept
Varu­mär­kes­kon­cept, Kom­mu­ni­ka­tions­kon­cept , Budskap/tonalitet, Gra­fisk iden­ti­tet & Design/branding

Akti­ve­ring
Social Media Mana­ge­ment, Eta­ble­ring och affärs­ut­veck­ling, PR, Kanalaktivering

Pro­duk­tion
Bro­schy­rer, Års­re­do­vis­ningar, Press­re­le­a­ser, Mäs­sor, Maga­sin, Guide­lines och mal­lar, Webbsidor
Och så vidare…