Här finns vi

Bell­mans­ga­tan 2 / Söder Mälar­strand 21
118 20 Stockholm
08–446 67 30
info@infobahnsthlm.se

Vi är Infobahn

Gunilla Christi­ans­son

VD / Kun­d­an­sva­rig / Affärsstrateg

Daniel Ahl­gren

Art Director

Lou­ise Olsson

Pro­jekt­le­dare

Terry Lee Fredin

Art Director

Mark de Koning

Gra­fisk Desig­ner / Fotograf

Ola Går­de­vall

Kun­d­an­sva­rig

Hen­ri­etta Lund­blad, AKA Ninni

Copy­wri­ter

Richard Hol­mquist

Pro­jekt­le­dare

Annica Jacucci Wirensjö

Gra­fisk Desig­ner / Illustratör

Anette Tjern­berg

Eko­nomi