Byt spår

SoMe-kam­panj för Orsa Grönklitt.

Orsa Grönk­litt är en väl­känd skidort som lig­ger utan­för Orsa, i Sil­jans­om­rå­det i Dalarna. Anlägg­ningen är mest känd för sin längd­ski­dåk­ning med 130 km spår på spa­rad snö som gör att spå­ren kan öpp­nas i novem­ber och hålla öppet långt in i april. Här finns också ett alpint och famil­je­vän­ligt skidområde.

UPPDRAG

Orsa Grönk­litt ville öka varu­mär­kes­kän­ne­do­men och bli top of mind när det gäl­ler längd­ski­dåk­ning och out­door. För det kräv­des en ny posi­tio­ne­ring, iden­ti­tet och ny kommunikation.

UTMANINGEN

En utma­ning var att skapa en röd tråd i varu­mär­ket som kunde attra­hera både famil­jen och den pas­sio­ne­rade längski­då­ka­ren. Vi behövde också hitta ett sätt att sär­skilja oss på den rela­tivt gene­riska marknaden.

LÖSNINGEN

Genom att ställa dagens till­fäl­liga trä­ningstren­der mot längd­ski­dåk­ning­ens genu­ina och natur­nära upp­le­velse ville vi dels stärka alla längds­ski­den­tu­si­as­ter, dels utmana de som tror att längd­ski­dor är något trå­kigt. BYT SPÅR helt enkelt!

År: 2021
Pro­dukt: Lan­se­rings­kam­panj
Tjänster: Varu­märke, Kam­panj, Kon­cept, Film