We are gardeners

Weibulls, ett varu­märke inom Eco­nova Garden

Du som äls­kar att odla, se det gro och växa – här är reklam­fil­men för Weibulls. Sedan 1850 har Weibulls inspi­re­rat vår träd­gårds­lust oav­sett ålder, bak­grund, kön etc. Är du också en gar­de­ner? Gå in på wearegardeners.se och anslut dig till folk­rö­rel­sen. Håll utkik efter oss!

Årtal: 2019
Pro­dukt: Film, Hem­sida, Mon­ter, Trycksaker
Tjänster: Stra­tegi, Affär­ut­veck­ling, Varu­märke, Kom­mu­ni­ka­tions­kon­cept, SoMe, Film, Produktion
Odl­ar­be­rät­telse

Ame­lia Adamo

AVSNITT 1

Finns det hopp för Ame­lias gräsmatta?

AVSNITT 2

Dags att ta sig an maskrosorna

Odl­ar­be­rät­telse

Tomas Anders­son Wij

AVSNITT 1

På shop­ping­tur med träd­gårds­mäs­ta­ren Johanna Tengzelius

AVSNITT 2

Snart klart! Dags att pla­cera och plan­tera ut plantorna

AVSNITT 3

Från en tom led­sen ter­rass till en prun­kande oas

Odl­ar­be­rät­telse

Vi är många som har trädgårdslust!

SOLWEIG & PETER

Två gar­de­ners som bor nära Drott­ning­holm i Stock­holm. De delar sitt odlings­in­tresse och odlar allt från moröt­ter, röd­be­tor, soc­ke­rär­tor till exo­tiska blom­mor från Spanien.

LALEH

Vi föl­jer med hem till Lalehs träd­gård där örterna står i full grönska. Favo­rit­plat­sen är växt­hu­set där hon kan vara redan från tidig vår.

Weibulls på Trädgårdsmässan

We Are Gar­de­ners hemsida