Bringing Texas Home

Äkta Texas sma­kupp­le­vel­ser på hemmaplan

I pro­fi­len för Texas Long­horn har vi för­sökt fånga essen­sen av Texas Long­horns restau­ranger. Stäm­ningen där känns genu­int ame­ri­kansk och samma känsla vill vi föra vidare till pro­duk­terna som du kan köpa i butik. Att Texas Long­horns pro­duk­ter är de godaste grill­kom­ple­men­ten på mark­na­den gjorde inte direkt job­bet svårare.

Årtal 2012–15
Pro­dukt För­pack­nings­de­sign
Tjänster Design, Foto, Produktion