Salt for the wicked

Kon­cept och för­pack­nings­de­sign för Lakritsfabriken.

Upp­dra­get var att för­packa, lan­sera och mark­nads­föra super­salta häxor för Lak­rits­fa­bri­ken. Vår upp­gift var att hitta ett namn, design, story som fun­ge­rar mot mål­grup­pen, det vill säga alla som äls­kar lak­rits och de som ännu inte vet att de äls­kar lak­rits. Yngre per­so­ner från tonår och uppåt.

År: 2021
Pro­dukt: Lan­se­rings­kam­panj
Tjänster: Varu­märke, Kam­panj, Kon­cept, Design