Yama Paper

Nytt maga­sin för Sushi Yamas restaurangkunder. 

Yama Paper

Nytt maga­sin för Sushi Yamas restaurangkunder. 

Sushi Yama, snabbt väx­ande restau­rang­kedja med höga ambi­tio­ner och fina vär­de­ringar. Klart att de ska ha ett eget maga­sin. Två utgå­vor per år med roliga och spän­nande artik­lar om den japanska kul­tu­ren och vårt erbju­dande. Som du för­står finns det myc­ket att berätta. Ta ett ex, läs och lär medan du äter eller sno med ett ex hem. Det får du!

Nomi­ne­rad i Svenska Design­pri­set 2019

Årtal: 2018–19
Pro­dukt: Kund­tid­ning
Tjänster: Kon­cept, Design, Foto, Produktion
Tryck: Öster­tälje tryckeri
Pap­per: Arctic Paper / Mun­ken Lynx